Hjertestarter – hvad er det egentlig?

En hjertestarter er en livreddende anordning, der kan bruges til at genopstarte et hjerte, der er holdt op med at slå. En hjertestarter bruges oftest i nødsituationer, f.eks. når en person har fået et hjerteanfald eller en anden hjertelidelse.

En hjertestarter afgiver et elektrisk stød til hjertet, hvilket nogle gange kan sætte hjertets normale rytme i gang igen. En hjertestarter kan være eksterne (bæres uden på kroppen) eller implanterede (anbringes inde i kroppen). Eksterne defibrillatorer findes normalt på offentlige steder, f.eks. i lufthavne og arenaer, mens implanterede defibrillatorer typisk anvendes til personer, der er i risiko for pludselig hjertedød.

Hvad er førstehjælp?

Førstehjælp er den umiddelbare pleje, der gives til en person, der er kommet til skade eller pludselig er syg. Den gives normalt af en person, der ikke er uddannet læge, men den kan også gives af uddannede førstehjælpere, f.eks. paramedicinere. Førstehjælp kan gives til personer i alle aldre, fra babyer til voksne.

Førstehjælp kan omfatte mange forskellige ting, afhængigt af situationen. Hvis en person f.eks. har fået et snitsår, kan førstehjælp bestå i at rense såret og lægge et plaster på. Hvis en person har brækket en knogle, kan førstehjælp bestå i at lægge en skinne på knoglen for at holde den på plads, indtil der kommer lægehjælp. Førstehjælp kan også omfatte mere alvorlige indgreb som f.eks. hjertelungeredning (HLR) eller ved hjælp af en automatiseret ekstern defibrillator (AED).

Hvad er HLR?

HLR, også kaldet hjerte-lunge-redning, er en livreddende teknik, der bruges til at genstarte en persons hjerte, når det er holdt op med at slå. HLR kan gives til personer i alle aldre, fra spædbørn til voksne.

HLR omfatter brystkompressioner og redningsåndedræt. Brystkompressioner bruges til at pumpe personens hjerte, mens redningsåndedrættelser giver ilt til personens lunger. HLR kan gives af uddannede førstehjælpere, f.eks. paramedicinere, eller af uuddannede tilskuere.

Hvornår skal man give HLR?

HLR bør gives i enhver situation, hvor en persons hjerte er holdt op med at slå, og personen ikke trækker vejret. Dette omfatter situationer, hvor en person har fået et hjerteanfald, er ved at drukne eller er blevet ramt af elektrisk stød.

HLR kan gives af uddannede førstehjælpere, f.eks. paramedicinere, eller af uuddannede tilskuere. Hvis du ikke er uddannet i HLR, er det stadig vigtigt at give brystkompressioner, da det kan hjælpe med at holde personens blod i cirkulation, indtil lægehjælp ankommer.

For at give hjertemassage skal du placere din håndhæl på personens brystben og derefter lægge din anden hånd ovenpå. Flet fingrene sammen og tryk hårdt nedad med en hastighed på ca. 100 kompressioner i minuttet. Du bør også give redningsåndedrag efter hvert sæt på 30 brystkompressioner.